Přednáškový večer - Onkologie v Karlovarském kraji

Publikováno 5. 6. 2024

Spolek lékařů v Karlových Varech České lékařské společnosti J. E. Purkyně ve spolupráci s Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. již tradičně v podvečerních hodinách - „Květnový přednáškový večer“ věnovaný onkologické péči v kraji, byl hojně navštíven téměř 70 účastníky, kteří si vyslechli novinky z Onkologie, strukturu péče v Karlovarském kraji a také informace o mammologické poradně Nemocnice Karlovy Vary či o poskytované péči o pacienty s karcinomem kolorekta.