Vzdělávání

Odborné stáže v KKN

Vzděláváte se? Pak je odborná stáž nutností. Karlovarská krajská
nemocnice a.s. na svých pracovištích poskytuje stáže v rámci
specializačního i celoživotního vzdělávání. Rádi byste
se dostali na stáž do Karlovarské krajské nemocnice?
Pak postupujte podle následujících pokynů.

Postup pro zajištění stáže v KKN

Platný pro lékaře, farmaceuty a nelékařské zdravotní pracovníky zaměstnané ve zdravotnickém
zařízení na území ČR nebo samostatně vykonávající povolání dle zákona č. 95/2004 Sb
nebo 96/2004 Sb. v platném znění:

 1. 1

  Vyberte termín a vyplňte žádost o školící místo

  Na vybraném pracovišti si dohodněte termín stáže, vyplňte žádost o školicí místo a požádejte o podpis Vaší žádosti vedoucího příslušného oddělení. Žádáte-li o stáž na více odděleních, vyplňte žádost pro každou stáž samostatně.
 2. 2

  Odešlete potřebné dokumenty na kontaktní email

  Žádost o školicí místo podepište, jste-li samoplátce, přiložte zároveň i sken lékařského diplomu, u nelékařských zdravotnických pracovníků sken diplomu odborné nebo specializované způsobilosti a odešlete na kontaktní e-mail: nabor@kkn.cz.
 3. 3

  Žádosti ze zahraničí

  V případě, že je zájemce o stáž ze zahraničí, není zaměstnán u poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky nebo není členem ČLK, ČSK či ČLnK, je povinen k žádosti doložit i příslušné povolení Ministerstva zdravotnictví ČR (viz informace pro lékařská a nelékařská povolání).
 4. 4

  Vyčkejte na email s dalšími pokyny

  Vyčkejte na vypracovaný text smlouvy, který obdržíte na Váš e-mail spolu s dalšími pokyny.
 5. 5

  Podmínky nástupu

  Na stáž můžete nastoupit až v okamžiku, kdy je smlouva podepsána všemi smluvními stranami.
 1. Ceník stáží (PDF)

Zaměstnanci KKN
v jiné organizaci

Jste zaměstnancem KKN a chystáte se na stáž do jiného zařízení?
Pak postupujte podle následujících pokynů.

 1. 1

  Dohoda s vedoucím

  Zaměstnanec KKN se s vedoucím svého pracoviště dohodne na možnosti stáže.
 2. 2

  Dohodnutí stáže

  Zaměstnanec KKN si dohodne konkrétní stáž v jiné organizaci.
 3. 3

  Smlouva o stáži

  Dle konkrétní situace si nechá připravit Smlouvu o stáži (vystaví ji organizace, kde bude stáž vykonávána), kterou doručí pověřenému zaměstnanci KKN (např. zaměstnanci náboru a vzdělávání, hlavní sestře KKN, …) v nejbližším možném termínu.
 4. 4

  Hrazení stáže

  Je-li stáž povolena vedením společnosti KKN (např. u rezidenčních míst, zaměstnanců s kvalifikační dohodou, případně jiných schválených stáží), jsou finanční náklady hrazeny KKN, v opačném případě si zaměstnanec KKN stáž hradí sám.
 5. 5

  Faktura

  Hradí-li fakturu za stáž KKN, musí být faktura za stáž vystavena na KKN a doručena pověřenému zaměstnanci za KKN.