Informace pro
zdravotníky z ciziny

Karlovarská krajská nemocnice a.s. nabízí profesní uplatnění i cizincům, kteří získali svou kvalifikaci v cizí zemi. Základní podmínkou pro přijetí každého cizince je jeho dobrá znalost českého jazyka, která je vyhodnocena v rámci osobního pohovoru. Další podmínkou pro uchazeče mimo země EU je získání pracovního a pobytového víza, příp. zaměstnanecké karty.

Každý zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník, který získal vzdělání mimo Českou republiku a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít před zahájením výkonu daného povolání platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu příslušného povolání.

Uznání kvalifikací se liší dle země získání kvalifikace, přesné podmínky jsou vyhlášeny Ministerstvem zdravotnictví ČR:

Informace pro zdravotníky s vízem strpění pobytu v ČR

Mohu pracovat jako lékař v České republice?

Doporučený postup:
Aprobační zkouška:

Mohu pracovat jako zdravotní sestra v České republice?

Zdravotnický pracovník (mimo lékařů, například zdravotní sestra)

Doporučený postup:

Aprobační zkouška: www.nconzo.cz/uk/aprobacjnij-iekzamien

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání: www.mzcr.cz/uznani-zpusobilosti-k-vykonu-zdravotnickeho-povolani/