Čtvrtý ročník Karlovarského multioborového sympozia neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary

Publikováno 26. 4. 2024

Čtvrtý ročník Karlovarského multioborového sympozia neurologického oddělení Nemocnice Karlovy Vary na často rezonující téma “bolesti hlavy” má opět nabitý program.

Sympozium zahájil primář iktového centra nemocnice v Chomutově MUDr. Jiří Neumann, FESO s tématem subarachnoidální hemoragie neboli krvácení, na které navázal dlouholetý primář karlovarské neurologie MUDr. Igor Karpowicz s kazuistikami zachycených bolestí hlavy na Emergency KKN. Posluchači se mohou těšit ještě na dalších 5 odborných přednášek.

Vzdělávání lékařů (nejen) naší nemocnice a jejich setkávání a sdílení svých zkušenosti či znalostí je pro nás prioritou. Zájem o tyto akce nás těší a motivuje pro organizaci dalších akcí.

Děkujeme partnerům akce Novartis, Lundbeck Karlovarský kraj a Živý kraj.