Prvním rytířem českého lékařského stavu v Karlovarském kraji se stal profesor Josef Dvořák

Publikováno 25. 3. 2024

Prvním rytířem českého lékařského stavu v Karlovarském kraji se stal profesor Josef Dvořák

Profesor MUDr. Josef Dvořák, DrSc., FICS, lékař Karlovarské krajské nemocnice, obdržel  v polovině března 2024 v Tereziánském sálu Břevnovského kláštera titul „Rytíř lékařského stavu“. Ten každoročně od roku 1996 uděluje Česká lékařská komora jedné významné osobě, která výkonem své lékařské praxe nebo vědeckou činností významným způsobem přispěla k rozvoji medicíny a která se díky svému morálnímu jednání stala příkladem a vzorem pro své kolegy. Do pomyslné síně slávy vstoupil pan profesor jako 30. člen tohoto elitního klubu.

Stálice na poli chirurgie, která se oboru věnuje přes padesát let naplno. To je Josef Dvořák, chirurg s dlouholetými zkušenostmi působící v karlovarské nemocnici.

Josef Dvořák provedl během své více než padesátileté kariéry nespočet operací. Přestože v loňském roce oslavil své 80. narozeniny, stále operuje, je vitální a své mladé nástupce a kolegy vede především k tomu, aby úcta k nemocným byla vždy na prvním místě.

„Je mi ctí a neobyčejně si vážím ocenění, kterého se mi dostalo na půdě ČLK. S pokorou tento titul přijímám, ale současně se skláním před svými spolupracovníky a přáteli z chirurgické kliniky v Motole, tak z chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Bez nich by má práce nikdy nedosáhla dobrých výsledků. Významná pro mne byla a stále je také spolupráce s kolegy a sestrami z jiných oborů než chirurgických,“ pronesl profesor po slavnostním aktu pasování.

Profesor Dvořák prokázal, že špičková medicína se může dělat i mimo velká centra. Pokud vám nechybí odbornost, odvaha a vůle své vize realizovat. Karlovarská chirurgie se tak především díky panu profesorovi postupně stala jedním z referenčních pracovišť provádějících operace štítné žlázy v rámci celé ČR.  A s úspěchem provádí také složité operace slinivky břišní.

Všechny kolegyně a kolegové Karlovarské krajské nemocnice a.s. panu profesorovi Dvořákovi k získanému titulu touto cestou znovu blahopřejí…i když pro ně rytířem již stal dávno.